Bài 11: Kỹ thuật bóc đen, bóc đỏ, bóc phủ bóng không sử dụng bột tẩy, 0.00, 0.000

cac van de cua toc gau

Kiểm tra tóc trên bàn gội, xả tóc bằng nước, đan tay vào tóc và cảm nhận độ rít của tóc. Sau khi xã nước, không lau khô để kiểm tra độ thấm hút nước, và dòng nước chảy trên tóc, Màu oxi hoá : độ thấm hút nước cao, giọt nước đọng lại ở phần ngọn tóc nhiều hơn, nước không chảy thành…

 

dfxbg

1.Phương pháp nhận biết màu oxi hoá, màu phủ bóng, màu nước

Phương pháp 1:

Kiểm tra tóc trên bàn gội, xả tóc bằng nước, đan tay vào tóc và cảm nhận độ rít của tóc

+Màu oxi hoá : rít ít

+Màu phủ bóng : rít nhiều

+Màu nước : rít trung bình

Phương pháp 2:

Sau khi xã nước, không lau khô để kiểm tra độ thấm hút nước, và dòng nước chảy trên tóc

 +Màu oxi hoá : độ thấm hút nước cao, giọt nước đọng lại ở phần ngọn tóc nhiều hơn, nước không chảy thành dòng trên tóc

2.Bóc đỏ, bóc đen, bóc phủ bóng

Màu cần dùng: 

+Ligh vàng trực tiếp

+Mix vàng 0.33

+Mix green 0.99

Bóc đỏ, bóc đen :

Công Thức: Ligh vàng +Mix vàng +Mix green + oxi9

Tỉ lệ: 20/60/20/100

Chải đều lên tóc sau đó ủ nilong

bóc phủ bóng

Công Thức: Ligh vàng +Mix vàng +Mix green + oxi9

 Tỉ lệ: 40/40/20/100

Chú ý: tóc quá yếu không nên bíc màu, sau khi chải thật đều và đậm lên tóc mát xa cho vỏ lớp phủ bóng sau đó ủ tóc và kích nhiệt

Sau khi bóc tuỳ thuộc vào số lượng hạt màu còn trong tóc mà sử dụng màu khử cho hợp lí

Nhuộm phục hồi sau khi bóc