DUỖI, PHỤC HỒI, PHỦ LỤA TƠ TẰM LAKAY

cream duoi toc titan

DUỖI, PHỤC HỒI, PHỦ LỤA TƠ TẰM LAKAY

1.XÁC ĐỊNH CHẤT LIÊU TÓC
Trung bình khỏe, – Trung bình, – Trung bình yếu
2. GỘI ĐẦU, PHỤC HỒI
Phủ lụa lakay + nước ấm => massage xuôi chiều sợi tóc 10ph xả sạch
3. BÔI THUỐC DUỖI TƠ TẰM SỐ 1 LAKAY
Lưu ý : Tóc mỏng bôi thuốc ít, tóc sợi to bôi thuốc nhiều dày.
Tóc trung bình và tóc trung bình yếu giảm độ mạnh thuốc số 1 xuống bằng nước suối + đạm cam lakay
4. THỜI GIAN MỀM HÓA
15ph – 30ph canh mềm hóa đạt yêu cầu xả sạch bằng nước, xịt đạm lakay, sấy khô tuyệt đối
5. KẸP THẲNG
* lưu ý: nhiệt độ máy kẹp phụ thuộc vào tình trạng sợi tóc
6. XỬ LÍ THUỐC DẬP SỐ 2 LAKAY
Thuốc dập lakay + nước + đạm cam lakay
7. BÔI THUỐC DẬP DUỖI SỐ 2 LAKAY
Lưu ý: bôi thuốc nhiều chải thẳng
8. THỜI GIAN LƯU THUỐC DẬP SỐ 2
15ph – 30ph pha phủ lụa lakay + nước ấm xịt đều massage
9. XẢ SẠCH, SẤY KHÔ, BÔI DƯỠNG (DẦU BÓNG), HOÀN THÀNH

hap dau phu lua lakay

cream duoi toc titan