DUNG DỊCH UỐN SETTING TÓC COLLAGEN

uon setting lakay 01

UỐN NÓNG ĐA NĂNG LAKAY

 1. XÁC ĐỊNH CHẤT LIỆU TÓC
  Trung bình khỏe – Trung bình – Trung bình yếu
 2. GỘI, PHỤC HỒI, CẮT
 3. BÔI THUỐC UỐN NÓNG ĐA NĂNG LAKAY
  Lưu ý: tóc trung bình, trung bình yếu xử lí thuốc yếu xuống bằng nước suối + đạm hồng lakay
 4. THỜI GIAN MỀM HÓA THUỐC UỐN ĐA NĂNG LAKAY
  15ph – 25ph
 5. XẢ SẠCH, SẤY ĐỂ ẨM, BÔI MỘT ÍT HẤP LAKAY VÀO PHẦN NGỌN TÓC
 1. LÊN TRỤC ( CUỐN ỐNG)
  Lựa chon trục uốn phù hợp
  Xoăn chữ C => 1 vòng – 1.5 vòng
  Xoăn chữ O => 1,5 vòng – 2 vòng
  Xoăn chữ S => 2 vòng – 3 vòng
  Phồng nhiều đưa góc độ cuốn ống cao
 2. CHẠY NHIỆT
  Từ trạng thái tóc ướt chuyển sang khô là hoàn thành
 3. DẬP ĐỊNH HÌNH BẰNG DẬP ĐA NĂNG LAKAY
  Thời gian dập định hình 15ph- 25ph tháo trục, pha 10% phủ lụa lakay + 90% dập đa năng lakay, xịt đều, bóp lên 5ph
 4. XẢ SẠCH = NƯỚC + HẤP HỒNG LAKAY,SẤY KHÔ, BÔI SERUM LAKAY, HOÀN THÀNH

uon setting lakay 01

sua dap uong thong minh